Jesteś tutaj:

Strona główna


Portal Statystyki NFZ prezentuje zbiór danych znajdujący się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach następujących zasobów:

 • statystyki świadczeń opieki zdrowotnej w wymiarze ogólnym, rozliczeniowym, medycznym oraz przekrojowym, które dotyczą produktów z katalogu:
  • JGP,
  • Świadczenia odrębne,
  • Świadczenia do sumowania,
  • Świadczenia radioterapii,
  • Świadczenia wysokospecjalistyczne.
 • statystyki refundacji aptecznej obejmujące ilości opakowań i wartości leków refundowanych przez NFZ w podziale na: produkty lecznicze, grupy ATC i obszary terytorialne aptek realizujących recepty zgodnie z danymi przekazywanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia przez apteki posiadające umowę na realizację recept refundowanych.
 • statystyki leków w programach lekowych obejmujące liczbę pacjentów i wartość refundacji (wg kwoty rozliczonej) leków stosowanych w katalogu programów lekowych w podziale na: substancje czynne, płeć i grupy wiekowe pacjentów.
 • statystyki leków w chemioterapii obejmujące liczbę pacjentów i wartość refundacji (wg kwoty rozliczonej) leków stosowanych w katalogu chemioterapii w podziale na: substancje czynne, płeć i grupy wiekowe pacjentów.

Dane reprezentują wartości statystyczne i nie stanowią źródła informacji finansowej.

Dane publikowane w Portalu Statystyki NFZ dostępne są do pobrania poprzez API odpowiednio: