Jesteś tutaj:

Strona główna


Portal Statystyki NFZ prezentuje zbiór danych znajdujący się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach następujących zasobów:

  • statystyki świadczeń opieki zdrowotnej w wymiarze ogólnym, rozliczeniowym, medycznym oraz przekrojowym, które dotyczą produktów z katalogu:
    • JGP,
    • Świadczenia odrębne,
    • Świadczenia do sumowania,
    • Świadczenia radioterapii,
    • Świadczenia wysokospecjalistyczne.
  • statystyki refundacji aptecznej obejmujące ilości opakowań i wartości leków refundowanych przez NFZ w podziale na: produkty lecznicze, grupy ATC i obszary terytorialne aptek realizujących recepty zgodnie z danymi przekazywanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia przez apteki posiadające umowę na realizację recept refundowanych.
  • statystyki leków w programach lekowych obejmujące liczbę pacjentów i wartość refundacji (wg kwoty rozliczonej) leków stosowanych w katalogu programów lekowych w podziale na: substancje czynne, płeć i grupy wiekowe pacjentów.
  • statystyki leków w chemioterapii obejmujące liczbę pacjentów i wartość refundacji (wg kwoty rozliczonej) leków stosowanych w katalogu chemioterapii w podziale na: substancje czynne, płeć i grupy wiekowe pacjentów.

Dane reprezentują wartości statystyczne i nie stanowią źródła informacji finansowej.

Dane publikowane w Portalu Statystyki NFZ dostępne są do pobrania poprzez API odpowiednio: